Facebook Twitter RSS Email

Taalunie

2BDutch is tot stand gekomen met hulp van het Taalunie

Als u Nederlands als vreemde taal doceert of dat wilt gaan doen, kunt u steun vinden bij de Taalunie in Brussel. Het maakt niet uit waar u doceert of aan wie.

Of uw moedertaal nu Nederlands is of een andere taal. Of u lesgeeft aan de universiteit, in een school of in een bedrijf. Of uw leerlingen beginners zijn of gevorderden, volwassenen of scholieren. En ook als u nog geen Nederlands doceert, maar wel van plan bent dat te gaan doen, kunt u profijt hebben van het Taalunie.

U vindt bij het centrum informatie over de didactiek van het Nederlands als vreemde taal. U kunt er een overzicht van leermiddelen en leermaterialen raadplegen. U krijgt er ook persoonlijk advies en u kunt via het centrum een bijscholingscursus volgen of een congres bijwonen. En verder kan het centrum u wegwijs maken als u iets wilt weten over toetsing, certificering of cursussen voor uw leerlingen.

De Taalunie is een initiatief van de Nederlandse Taalunie die het centrum volledig financiert. In de Nederlandse Taalunie werken de Nederlandse, Vlaamse en Surinaamse overheid gezamenlijk aan de Nederlandse taal. De Taalunie werkt op de volgende terreinen: de Nederlandse taal zelf, het onderwijs van het Nederlands in binnen- en buitenland, en de Nederlandstalige letteren.

Taalunie