Facebook Twitter RSS Email

Schoonrijden

Schoonrijden (vaak wel zwieren genoemd) is een typische Nederlandse manier van schaatsen die ontstond rond 1875 in Noord-Holland. Het is één van de oudste vormen van het schaatsenrijden in Nederland.

Bij schoonrijden gaat het erom om een zo fraai mogelijk schaatsslag te laten zien. Het is de bedoeling dat men op de buitenkant van het schaatsijzer bogen schaatst in een rustige, gelijkmatige slag. Het schoonrijden werd voornamelijk beoefend in Brabant en Holland. Dat past bij het beeld dat van het traditionele schaatsen in Holland en Friesland bestaat. Immers, de Friezen hebben altijd de nadruk gelegd op hardrijden (vooral kortebaan). Daarvoor zijn schaatsen nodig met lange, smalle, rechtgeslepen ijzers. Voor het zwieren zijn juist schaatsen met korte, brede, rond geslepen ijzers nodig. De Hollandse krulschaatsen waren daarom bij uitstek zwierschaatsen.